poczekaj sekundeczkę
MENU
PROJEKTY AKTUALNE

PROJEKTY ARCHIWALNE
 
  

 DYPLOMY I CERTYFIKATY


 

 

start /
serwis w tej chwili ogląda 12 osób
serwiszglossie

Erasmus + Bułgaria

 Dzień III

Dziś wspólne zajęcia rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Etnograficznym w Velingradzie, w którym zobaczyliśmy zarówno eksponaty związane ze zwyczajami tego regionu, jak i z historią stosunkowo młodego miasta.Po obejrzeniu ekspozycji udaliśmy się do szkoły, by wziąć udział w zajęciach prowadzonych metodą CLIL, a następnie przystąpiliśmy do omówienia przygotowanych wcześniej prezentacji, dotyczących przysłów w językach krajów biorących udział w naszym projekcie.

   

Ostatnie zadania wymagały umiejętności artystycznych, ponieważ odgr ywaliśmy scenki ilustrujące wybrane przysłowia

   

Dzień IV

 Czwartek spędziliśmy na wspólnym odkrywaniu uroków Bułgarii. Podziwialiśmy piękno górskiego krajobrazu. Zwiedziliśmy Rupite – miejsce związane z Vangą, znaną z daru przepowiadania przyszłości. Jest to również miejsce szczególne, ponieważ znajduje się tu jedyny wulkan w Bułgarii. Sprawdziliśmy również temperaturę źródeł termalnych, których jest tu wiele.

   

Ciekawym miejscem, które mogliśmy zobaczyć, był Melnik – najmniejsza miejscowość w Bułgarii, będąca jednocześnie rezerwatem architektonicznym.

    

Dodał: Ewelina Story       15 lutego 2019r.
Finał Olimpiady Biologicznej
 
Jakub Krzyszkowski, uczeń klasy 3c,
odniósł kolejny sukces - zakwalifikował się do etapu centralnego 48 Olimpiady Biologicznej.
GRATULUJEMY!
 
Jakub znalazł się wśród 82 uczniów zakwalifikowanych do finału, osiągając wysoki wynik z testu wiedzy.
 
Zawody okręgowe odbywały się w dziesięciu miastach wojewódzkich, wzięło w nich udział 607 uczniów z całej Polski, a  do finału weszło tylko 13,5 % piszących.
 
W kwietniu, na Uniwersytecie Warszawskim, odbędą się dwudniowe zawody centralne, składające się z trzech części:
  • praktycznej - wykonanie zadań w pracowni zoologicznej, botanicznej, filogenetyczno -statystycznej oraz biologii molekularnej i biochemii, 
  • pisemnej- egzamin z wiedzy biologicznej,  wykraczającej szeroko poza zakres szkolny,
  • ustnej-obrona pracy badawczej pt.:"Walory przyrodnicze projektowanej ścieżki dydaktycznej na terenie Parku Elżbiety w Bartoszycach", którą uczeń wcześniej napisał.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w kolejnych, tak trudnych, zmaganiach. 
 
informację przygotowała: p. prof. Aneta Roś-Kozłowska
Dodał: Mirosław Gutowski       13 lutego 2019r.
Velingrad. Dzień 2.

Kolejny dzień pobytu w Bułgarii rozpoczęliśmy wizytą w Plovdiv – Europejskiej Stolicy Kultury 2019.