H :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
H
      | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 6759 odsłon
serwiszglossie

H

 

HANDEL – proces gospodarczy, polegający na wymianie dóbr i usług na pieniądze, realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Zdo góry | utworzył: Artur Rogoziński | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 6759 odsłon