J :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
J
      | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 6548 odsłon
serwiszglossie

J   

 

JURYSDYKCJA – uprawnienie organów władzy do rozstrzygania spornych spraw na obszarze danego państwa, w zakresie wszystkich dziedzin prawa.

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Zdo góry | utworzył: Artur Rogoziński | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 6548 odsłon