M :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
M
      | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 5948 odsłon
serwiszglossie

M

 

 

MAJĄTEK OBROTOWY – ogół dóbr należących do przedsiębiorstwa

 

MAJĄTEK TRWAŁY – ogół dóbr należących do przedsiębiorstwa

 

MARKETING – określony sposób działania przedsiębiorstwa na rynku, który opiera się o podstawowe przesłanki: zidentyfikowanie i kształtowanie potrzeb odbiorców. Celem marketingu jest dostosowanie produkcji do potrzeb konsumenta oraz po określeniu potrzeb kreowanie nowych produktów za pomocą reklamy, promocji, polityki cen, badań rynku. Przedsiębiorstwa działające wg koncepcji marketingowej sprzedają swoje produkty w cenie akceptowanej przez klientów. Produkty dostarczane są w odpowiednich warunkach (dystrybucja). Działania wg koncepcji marketingowej wymagają od przedsiębiorstw działań promocyjnych.

 

MECHANIZM RYNKOWY – określenie wzajemnych zależności, jakie występują między podażą i popytem, a ceną towaru oferowanego na rynku.

 

MEDIACJE – proces komunikowania się stron konfliktu w celu jego rozwiązania

 

MEDIATOR – bezstronna osoba, której zadaniem jest pośrednictwo między stronami konfliktu w celu jego rozwiązania

 

MENADŻER – zarządzający, kierujący. Osoba o określonych uzdolnieniach i kwalifikacjach, zajmująca się zarządzaniem.

 

MIGRACJA- przemieszczanie się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania na stała lub na pewien czas. Odpływ ludzi nazywamy emigracją, a napływ – imigracją.

 

MONOPOL – sytuacja, w której na rynku funkcjonuje tylko jedna firma w branży (np. PKP w transporcie kolejowym).

 

MOTYWOWANIE – proces kierowniczy, umożliwiający realizację celów organizacji, przy jednoczesnym zaspokojeniu określonych, indywidualnych potrzeb pracowników.

 

MOWA EGOCENTRYCZNA – mowa skierowana do siebie.

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

 
do góry | utworzył: Artur Rogoziński | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 5948 odsłon