N :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
N
      | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 7018 odsłon
serwiszglossie

N

 

 

NEGOCJACJE – sposób osiągania porozumienia przez strony o sprzecznych interesach. W negocjacjach dąży się do znalezienia takiego rozwiązania konfliktu, które byłoby najbardziej zadowalające dla wszystkich uczestników sporu. Osiągnięcie kompromisu zależy przede wszystkim od tego, czy strony są przekonane, że porozumienie przyniesie im więcej korzyści niż trwanie w konflikcie.

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Zdo góry | utworzył: Artur Rogoziński | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 7018 odsłon