U :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
U
      | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 8625 odsłon
serwiszglossie

U

UBEZPIECZENIA – forma łagodzenia ujemnych, materialnych następstw nieprzewidzianych wypadków, przez koncepcję środków pieniężnych, pochodzących ze składek ubezpieczeniowych, a następnie wypłatę części tych środków pieniężnych, tym, których dotknęły te wypadki.

UBEZPIECZYCIEL – instytucja ubezpieczeniowa (osoba prawna) podejmująca ryzyko ubezpieczenia.

UMOWA O DZIEŁO – pisemne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wykonania określonej pracy (dzieła) w danym czasie za określoną kwotę.

UMOWA – ZLECENIE – pisemne porozumienie stron, zawierane na wykonanie określonej pracy. Umowa ta nie gwarantuje ciągłości pracy ani uzyskania konkretnego wyniku wraz z zakończeniem tej pracy.

USŁUGI – obok dóbr zaspokajają potrzeby ludzi. Mogą być wobec tych dóbr komplementarne (np. samochód i naprawa samochodu). Substytucyjne (np. zakup nowego samochodu lub naprawa uszkodzonego).

USTRÓJ POLITYCZNY – wszelkie regulacje prawne odnoszące się do organizacji państwa, jego kompetencji oraz relacji między organami państwa i sposobu zarządzaia nim.

UŻYTECZNOŚĆ – cechy produktów lub usług. Określa przydatność w procesie zaspokajania potrzeb.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Zdo góry | utworzył: Artur Rogoziński | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 8625 odsłon