KONKURS FOTOGRAFICZNY :: LO Bartoszyce :: ABSOLWENCI :: Absolwenci Liceum Ogólnokształcacego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
KONKURS FOTOGRAFICZNY
   | modyf: ZM 2017-10-20, 12:49 | 5636 odsłon
serwiszglossie


 

     CZYTAĆ MOŻNA ZAWSZE

I WSZĘDZIE!

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

MAJĄCYM  NA CELU PROMOWANIE CZYTELNICTWA

ZASADY KONKURSU:

1. DO WZIĘCIA UDZIAŁU ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW    LICEUM

2. MAKSYMALNIE 2 ZDJĘCIA ZATYTUŁOWANE ORAZ PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM, NA DOWOLNYM NOŚNIKU, MOŻNA SKŁADAĆ
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
FOTOGRAFIE MOŻNA TAKŻE PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
NA ADRES: maus26@op.pl

ZGŁOSZENIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE
Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ICH WYKORZYSTANIE.

3.ZDJĘCIA MOŻNA ZGŁASZAĆ DO KOŃCA 2017 R.

4. PRACE ZOSTANĄ OCENIONE PRZEZ JURY ZŁOŻONEGO
Z PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I NAUCZYCIELI NASZEGO LICEUM.

5. NAJLEPSZE ZDJĘCIA ZOSTANĄ NAGRODZONE.

6.  ZDJĘCIA ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ WYEKSPONOWANE.

ZACHĘCAMY WAS DO SPOJRZENIA NA KSIĄŻKĘ I CZYTANIE
PRZEZ OBIEKTYW APARATU FOTOGRAFICZNEGO.
.