Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


 

start / SERWISY TEMATYCZNE / Projekt PARASOL DEMOKRACJI
serwis w tej chwili ogląda 3 osób
Projekt PARASOL DEMOKRACJI
   | modyf: Mirosław Gutowski 2016-01-29, 14:37 | 26228 odsłon
serwiszglossie
 

 W naszym liceum grupa młodzieży z klas pierwszych i drugich przystąpiła do projektu "Parasol demokracji”, który służy zwiększeniu świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, w grupie której zaobserwować można nasilające się zjawisko ,,deficytu obywatelskiego” – niechęci do współdecydowania o losach kraju. Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w okresie 01.04.2013-31.07.2014 przez stworzenie 16 Uczniowskich Klubów Myśli Politycznej i udział uczniów w symulacyjnej grze wyborczej oraz przygotowanie uczniów do aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadach świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. ,,Parasol demokracji” wzmacnia społeczeństwo obywatelskie poprzez dostarczanie uczniom wiedzy na temat praw wyborczych i tym samym prowadzi do wzmocnienia demokratycznej kultury. W ramach projektu odbyły się trzy spotkania (zajawki), w których brały udział całe klasy:

  • 6 września 2013 Marketing polityczny z Panią Eweliną Ławecką
  • 17 września 2013 Ordynacja wyborcza z Panem Krzysztofem Karaszewskim
  • 26 września 2013 Systemy partyjne z Panią Katarzyną Błasińską

 

(

Działania projektowe:

1)Szkolne Kluby Myśli Politycznej

2)Forum wymiany poglądów w formie platformy internetowej

3)Gra symulacyjna ,,Wybory parlamentarne”

4)Zaprzysiężenie wybranego Parlamentu w gmachu Sejmu RP

5)Szkolenia dla moderatorów szkolnych

Uczestnikami projektu są:

1)   szkoły ponadgimnazjalne z miejscowości do 25 tys. Mieszkańców z terenu województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, które złożą formularz uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną

2)   uczniowie I i II klas szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczących w projekcie, wybrani na podstawie złożonych formularzy.

Po utworzeniu Szkolnego Klubu Myśli Politycznej w warsztatach uczestniczyli już tylko uczniowie, którzy należą do SKMP. Opiekunem SKMP jest Pan Roman Kęsicki.

Terminy warsztatów:

·        26 października 2013

·        16 listopada 2013

·        16 grudnia 2013

·        po tym zdjęcia

 

Jednym z zadań SKMP było zorganizowanie debaty. Jej tematem były wady i zalety szkolnych Samorządów Uczniowskich. Do debaty zaproszono uczniów z innych szkół oraz po trzech uczniów z każdej klasy naszego liceum.

W grudniu 2013 w SKMP utworzyły się trzy następujące partie polityczne: Orły Wolności, Piękni, Młodzi i … oraz Pierwiastek z 5. Zadaniem każdej z partii było napisanie statutu, programu politycznego i zorganizowanie kampanii wyborczej(m.in. zebranie podpisów poparcia, ulotki, plakaty). Opiekunem projektu z naszej szkole jest Pani Ewelina Ławecka, która spotkała się z partiami uczniowskimi na mentoringach, na których  dawała wskazówki dotyczące kampanii oraz sprawdzała nasze dotychczasowe wyniki pracy. 

Terminy spotkań mentoringowych:

·        27 lutego 2013

·        10 marca 2013

8 kwietnia odbędą się wybory do Parlamentu Młodzieżowego

 

(tekst przygotowany przez Paulinę Pik
- interesariusza projektu)

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji projektu. 

 

Warsztaty w ramach projektu 
„Parasol demokracji” 
współfinansowane przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

96,35 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2021r.
W NASZYM LICEUM

DZIEŃ OTWARTY LICEUM

 

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY