poczekaj sekundeczkę
MENU

 

PROJEKTY AKTUALNE

PROJEKTY ARCHIWALNE
 
  

 

start / REKRUTACJA 2015/2016 / Dodatkowe informacje o klasach
serwis w tej chwili ogląda 18 osób
Dodatkowe informacje o klasach
   | modyf: MG 2017-05-24, 11:59 | 1148 odsłon
serwiszglossie
pliki do ściągnięcia

 

Klasa matematyczno - informatyczna

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym :

  fizyka, informatyka, matematyka,

 • wycieczki dydaktyczne do planetarium,

 • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu matematyki,

 • realizacja programu Geogebra.

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

matematyka, informatyka, elektronika, telekomunikacja, fizyka, kierunki politechniczne,  finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka i transport.

 

Klasa bezpieczeństwo wewnętrznego

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym :

       język obcy nowożytny, geografia, wiedza o  społeczeństwie,

 • wycieczki do Sejmu i instytucji państwowych,

 • spotkania z przedstawicielami władz samorządowych,

 • zajęcia z komunikacji interpersonalnej,

 • debaty w ramach szkolnego klubu myśli politycznej.

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologia angielska, turystyka i rekreacja, logistyka mediów, bezpieczeństweo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie.

 

Klasa dziennikarsko - prawna

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym :

  język obcy nowożytny, j.polski, historia,

 • uczestnictwo w rozprawach sądowych,

 • spotkania z prawnikami, sędziami i prokuratorami

 • organizowanie debat prawnych,

 • analiza kazusów (przypadków prawnych),

 • elementy prawodawstwa,

 • redagowanie artykułów prasowych,

 • współtworzenie gazetki szkolnej ŻEROMEXPRESS,

 • warsztaty dziennikarskie.

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

prawo, administracja, historia, filologia polska, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, filologia polska, filozofia, socjologia.

Klasa biologiczno - chemiczna

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym :

 • biologia, chemia,

 • język obcy nowożytny,

 • współpraca z Instytutem Biologii UWM (np. lekcje laboratoryjne, wykłady),

 • prowadzenie badań i obserwacji (np. hodowle),

 • podstawy łaciny,

 • kurs pierwszej pomocy,

 • elementy fizyki w naukach medycznych,

 • zajęcia z ekologii,

 • laboratoryjne lekcje chemii prowadzone przez nauczycieli akademickich.

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

medycyna (lekarski), stomatologia, techniki dentystyczne, farmacja, pielęgniarstwo, biotechnologia, analityka medyczna, fizykoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, technologia leków, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, technologie chemiczne, oceanografia, kosmetologia, psychologia.

98,2 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2017r.
W NASZYM LO

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY