poczekaj sekundeczkę
MENU

 

PROJEKTY AKTUALNE

PROJEKTY ARCHIWALNE
 
  

 

start / PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE / KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
serwis w tej chwili ogląda 12 osób
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
   | modyf: ZM 2016-09-1, 21:59 | 37644 odsłon
serwiszglossie


 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

01.09.2016          rozpoczęcie roku szkolnego

5-6.09.2016         obóz integracyjny klas I

do 09.09.2016     poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych, założeniach          PSO i WSO, prawach i obowiązkach ucznia wynikających ze statutu    Liceum oraz zasadach oceniania zachowania (zapis w dzienniku)

07.09.2016          spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i III   (omówienieprocedury egzaminu maturalnego i wybranie Komitetu       Studniówkowego)

16.09.2016          „otrzęsiny klas I”

23.09.2016          wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

03.11.2016          półwywiadówka

08.12.2016          poinformowanie uczniów i rodziców (na piśmie) o przewidywanych            ocenach na pierwszy semestr

16.12.2016          ostateczne wystawienie ocen za I semestr

19.12.2016          egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

20.12.2016          klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.12.2016          wywiadówka

23.12.2016 – 01.01.2017       zimowa przerwa świąteczna

23.01.2017 – 05.02.2017       ferie zimowe

marzec 2017        szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

07.04.2017          poinformowanie uczniów i rodziców klas III o przewidywanych      ocenach na zakończenie nauki w Liceum

13.04-18.04.2017                   wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2017          ostateczne wystawienie ocen na zakończenie nauki

25.04.2017          egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające dla uczniów klas III

26.04.2017          klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

27.04.2017          półwywiadówka dla klas I i II

28.04.2017          zakończenie nauki klas III

4-22.05.2017       egzaminy maturalne

07.06.2017          poinformowanie rodziców i uczniów klas I i II o przewidywanych   ocenach na zakończenie roku szkolnego

14.06.2017          ostateczne wystawienie ocen za zakończenie roku

19.06.2017          egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

21.06.2017          klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

23.06.2017          uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

31.08.2017         Rada pedagogiczna – projekt organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018


 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

14.10.2016                 uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

26.11.2016                 Dzień Patrona Szkoły

styczeń 2017               studniówka    

28.04.2017                 uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły

23.06.2017                 zakończenie roku szkolnego 2016/2017


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w roku szkolnym
2016/2017.

31 października 2016 roku - poniedziałek przed Wszystkich Świetych.
2 maja 2017 roku - Dzień Flagi.
4 maja 2017 roku - egzamin maturalny z języka polskiego. 
5 maja 2017 roku - egzamin maturalny z matematyki.
8 maja 2017 roku - egzamin maturalny z języka angielskiego.
16 czerwca 2017 roku - piątek po Bożym Ciele.

 

98,2 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2017r.

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY