poczekaj sekundeczkę
MENU

 

PROJEKTY AKTUALNE

PROJEKTY ARCHIWALNE
 
  

 

start / PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE / KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
serwis w tej chwili ogląda 11 osób
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
   | modyf: Ewelina Story 2017-10-24, 14:21 | 42244 odsłon
serwiszglossie


 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04.09.2017           rozpoczęcie roku szkolnego

5-6.09.2017          obóz integracyjny klas I

do 15.09.2017      poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych, założeniach PSO i    WSO, prawach i obowiązkach ucznia wynikających ze statutu Liceum oraz zasadach oceniania zachowania (zapis w dzienniku)

07.09.2017        spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i III (omówienie procedur egzaminu maturalnego i wybranie Komitetu Studniówkowego)

wrzesień 2017          „otrzęsiny klas I”

wrzesień 2017          wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

26.10.2017          półwywiadówka

08.12.2017          poinformowanie uczniów i rodziców (na piśmie) o przewidywanych ocenach na pierwszy semestr

15.12.2017          ostateczne wystawienie ocen za I semestr

19.12.2017          egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

21.12.2017          klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.12.2017          wywiadówka

23.12.2017 – 01.01.2018       zimowa przerwa świąteczna

22.01.2018 – 04.02.2018       ferie zimowe

marzec 2018        szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.03-03.04.2018      wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2018          poinformowanie uczniów i rodziców uczniów klas III o przewidywanych ocenach na zakończenie nauki w Liceum

20.04.2018          ostateczne wystawienie ocen na zakończenie nauki

24.04.2018          egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające dla uczniów klas III

24.04.2018          klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

25.04.2018          półwywiadówka dla klas I i II

27.04.2018          zakończenie nauki klas III

4-22.05.2018       egzaminy maturalne

08.06.2018          poinformowanie rodziców i uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego

15.06.2018          ostateczne wystawienie ocen za zakończenie roku

19.06.2018          klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

22.06.2018          uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

31.08.2018         Rada pedagogiczna – projekt organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019


 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

13.10.2017                 uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

26.11.2017                 Dzień Patrona Szkoły

styczeń 2018               studniówka    

27.04.2018                 uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły

22.06.2018                 zakończenie roku szkolnego 2017/2018


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w roku szkolnym
2017/2018.

2 maja 2018 roku       Dzień Flagi.
4 maja 2018 roku       egzamin maturalny z języka polskiego. 
7 maja 2018 roku       egzamin maturalny z matematyki.
8 maja 2018 roku       egzamin maturalny z języka angielskiego.
1 czerwca 2018 roku   piątek po Bożym Ciele.

 

98,2 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2017r.
W NASZYM LO

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY