Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE
 
 
 

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY 

 

  


 


 

start / PEDAGOG / PEDAGOG SZKOLNY
serwis w tej chwili ogląda 2 osób
PEDAGOG SZKOLNY
   | modyf: Mirosław Gutowski 2021-03-27, 11:05 | 13575 odsłon
serwiszglossie

 "WYCHOWANIE - to odkrywanie w dziecku tego co dobre, i stwarzanie mu takich warunków, aby  to dobro mogło się rozwijać." 

 

 pedagog szkolny

mgr Małgorzata Kuzia

DO ZADAŃ PEDAGOGA NELEŻY:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu rozwiązania problemów oraz wspierania rozwoju uczniów.

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowia i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwośc, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowe kwalifikacje pedagoga

  • trener grupowych warsztatów psychologicznych
  • terapeuta zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  • edukator profilaktyki HIV/AIDS
  • edukator szkoły dla rodziców i wychowawców
  • terapeuta TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopień)
  • psycholog

Godziny pracy

poniedziałek             10.30 - 15.30

wtorek - czwartek       9.30 - 14.30

piątek                        9.30 - 11.30 

 

 

 

100 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2023r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY