Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE
 
 
 

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY 

 

  


 


 

start / PEDAGOG / Stowarzyszenie LO-FAN
serwis w tej chwili ogląda 4 osób
Stowarzyszenie LO-FAN
   | modyf: Ewelina Story 2024-04-15, 17:53 | 540 odsłon
serwiszglossie

 

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Katarzyna Zagajewska-Sycz - pełni funkcję prezeski;

2. Eliza Argalska - pełni funkcję wiceprezeski;

3. Edyta Kondraciuk-Pieniak - pełni funkcję skarbniczki.


Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Kontakt: Katarzyna Zagajewska-Sycz, tel. 609 669 105

                     Eliza Argalska, tel. 503 194 778

             stowarzyszenie@lofan.pl

 

zapraszamy na nasz profil na facebooku

 www.facebook.com/profile.php 

Deklaracja członkowska - w siedzibie Stowarzyszenia: LO im. S. Żeromskiego, ul. Monte Cassino 9;

Wsparcie finansowe mile widziane :)

Nr konta: 79 1600 1462 1735 3527 5000 0001

Cele Stowarzyszenia realizowane są na rzecz ogółu społeczności w obszarach:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności wydawniczej;

- promowania sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży;

- kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- turystyki i krajoznawstwa;

- szkolnictwa wyższego;

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- promocji i organizacji wolontariatu

- ochrony i promocji.

- upowszechniania i ochronny wolności, praw człowiek oraz swobód obywatelskich,

a także działań wspomagających rozwój demokracji.

- działalności na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami, promocji Polski za granicą.

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

100 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2023r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY